Việc làm tại An Giang

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 129

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 79

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 529

Mức lương: 13.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/08/2016

Lượt xem: 206

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/09/2016

Lượt xem: 252

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 579

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/08/2016

Lượt xem: 747

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 17/08/2016

Lượt xem: 636

Mức lương: 4.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 573

Mức lương: 6.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/06/2016

Lượt xem: 915

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 25/05/2016

Lượt xem: 499

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/06/2016

Lượt xem: 678

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2016

Lượt xem: 818

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/05/2016

Lượt xem: 927

Mức lương: 5.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 04/06/2016

Lượt xem: 640

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/05/2016

Lượt xem: 743

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?