Việc làm tại Bến Tre

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 55

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 184

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

Mức lương: 15.000.000-18.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 268

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 325

Mức lương: 15.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 310

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 254

Mức lương: 8.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/06/2016

Lượt xem: 532

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 369

Mức lương: 4.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 552

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 08/05/2016

Lượt xem: 922

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/05/2016

Lượt xem: 602

Mức lương: 7-10(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/04/2016

Lượt xem: 703

Mức lương: 5.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 734

Mức lương: 7.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 763

Công Ty TNHH Victoria Cần Thơ

Địa điểm: Bến Tre, Cần Thơ,

Đăng tuyển: 397 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/03/2016

Lượt xem: 1095

Công Ty TNHH Victoria Cần Thơ

Địa điểm: Bến Tre,

Đăng tuyển: 406 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 07/03/2016

Lượt xem: 612

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2016

Lượt xem: 1994

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 27/12/2015

Lượt xem: 1795

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?