Việc làm tại Bến Tre

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 78

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 350

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 207

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 527

Mức lương: 15.000.000-18.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 295

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 15.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 337

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 273

Mức lương: 8.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/06/2016

Lượt xem: 550

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 399

Mức lương: 4.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 572

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 08/05/2016

Lượt xem: 941

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/05/2016

Lượt xem: 629

Mức lương: 7-10(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/04/2016

Lượt xem: 726

Mức lương: 5.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 755

Mức lương: 7.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 783

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/03/2016

Lượt xem: 1122

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 07/03/2016

Lượt xem: 634

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?