Việc làm tại Cà Mau

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 53

HAPPY POWER

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ,

Đăng tuyển: 193 ngày.

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 31/10/2016

Lượt xem: 263

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/10/2016

Lượt xem: 203

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 183

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

Công ty CP Bia Sài Gòn

Địa điểm: Bạc Liêu, Cà Mau,

Đăng tuyển: 226 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 190

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/09/2016

Lượt xem: 205

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 08/09/2016

Lượt xem: 237

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 04/09/2016

Lượt xem: 190

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/09/2016

Lượt xem: 225

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 376

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 213

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 322

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/08/2016

Lượt xem: 281

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 23/07/2016

Lượt xem: 399

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/07/2016

Lượt xem: 347

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/07/2016

Lượt xem: 401

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 369

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/07/2016

Lượt xem: 583

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?