Việc làm tại Cần Thơ

Mức lương: 4.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 19

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 16

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/03/2017

Lượt xem: 342

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 131

DNTN CÔNG LẬP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 4 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 155

DNTN CÔNG LẬP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 4 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 259

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 314

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 144

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 121

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 167

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 131

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 87

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 105

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 80

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 261

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/03/2017

Lượt xem: 294

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/03/2017

Lượt xem: 373

CÔNG TY VIACIMEX

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 5 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 992

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 636

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 175

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?