Việc làm tại ĐBSCL

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/03/2017

Lượt xem: 228

cty vinaigrette

Địa điểm: ĐBSCL,

Đăng tuyển: 157 ngày.

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 22/10/2016

Lượt xem: 406

cong ty tnhh giong thuy san anh thong

Địa điểm: ĐBSCL,

Đăng tuyển: 203 ngày.

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 304

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/09/2016

Lượt xem: 306

Mức lương: 7.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 314

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 14/08/2016

Lượt xem: 260

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/07/2016

Lượt xem: 315

124

Địa điểm: ĐBSCL,

Đăng tuyển: 275 ngày.

Mức lương: 8-12(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/06/2016

Lượt xem: 478

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 23/05/2016

Lượt xem: 623

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/05/2016

Lượt xem: 899

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/05/2016

Lượt xem: 556

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/05/2016

Lượt xem: 535

CÔNG TY TNHH MTV SIM THIÊN SƠN

Địa điểm: ĐBSCL, Cần Thơ,

Đăng tuyển: 341 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/05/2016

Lượt xem: 799

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 936

Mức lương: 5.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/04/2016

Lượt xem: 620

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/04/2016

Lượt xem: 3127

Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng 36

Địa điểm: ĐBSCL,

Đăng tuyển: 189 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/11/2016

Lượt xem: 1402

CÔNG TY TNHH ADC

Địa điểm: ĐBSCL,

Đăng tuyển: 405 ngày.

Mức lương: 6-15(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/03/2016

Lượt xem: 903

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/12/2015

Lượt xem: 1394

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 03/01/2016

Lượt xem: 3286

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?