Việc làm tại ĐBSCL

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 17

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 10

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 8

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 7

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 7

Mức lương: 5.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 6

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/04/2017

Lượt xem: 128

Mức lương: 4.500.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 340

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 429

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/03/2017

Lượt xem: 268

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 22/10/2016

Lượt xem: 462

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 333

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/09/2016

Lượt xem: 327

Mức lương: 7.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 337

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 14/08/2016

Lượt xem: 286

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/07/2016

Lượt xem: 333

Mức lương: 8-12(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/06/2016

Lượt xem: 504

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 23/05/2016

Lượt xem: 642

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/05/2016

Lượt xem: 927

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/05/2016

Lượt xem: 574

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?