Việc làm tại Đồng Tháp

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 55

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/10/2016

Lượt xem: 204

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/08/2016

Lượt xem: 292

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 22/08/2016

Lượt xem: 252

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 554

dai an loi

Địa điểm: Đồng Tháp,

Đăng tuyển: 263 ngày.

Mức lương: 15-18(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/08/2016

Lượt xem: 281

dai an loi

Địa điểm: Đồng Tháp,

Đăng tuyển: 263 ngày.

Mức lương: 12-20(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/08/2016

Lượt xem: 405

Mức lương: 4.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/08/2016

Lượt xem: 697

Mức lương: 4.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 552

Mức lương: 6.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/06/2016

Lượt xem: 889

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/06/2016

Lượt xem: 581

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 17/06/2016

Lượt xem: 622

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2016

Lượt xem: 803

Mức lương: 3.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2016

Lượt xem: 610

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/05/2016

Lượt xem: 525

Mức lương: 5.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 924

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 22/04/2016

Lượt xem: 663

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2016

Lượt xem: 672

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?