Việc làm tại Hậu Giang

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 423

Mức lương: 7.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 81

Mức lương: 6.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 37

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 136

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

Mức lương: 8.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 295

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 376

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/09/2016

Lượt xem: 763

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/07/2016

Lượt xem: 714

Mức lương: 4.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/08/2016

Lượt xem: 696

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/07/2016

Lượt xem: 607

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/06/2016

Lượt xem: 773

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 1529

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/06/2016

Lượt xem: 580

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/06/2016

Lượt xem: 664

Mức lương: 7.000.000-14.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/05/2016

Lượt xem: 730

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/05/2016

Lượt xem: 557

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/05/2016

Lượt xem: 704

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/05/2016

Lượt xem: 619

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?