Việc làm tại Hậu Giang

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 475

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 76

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 42

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 84

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/04/2017

Lượt xem: 291

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/04/2017

Lượt xem: 343

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/04/2017

Lượt xem: 317

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 374

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 461

Mức lương: 7.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 110

Mức lương: 6.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 68

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 170

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 529

Mức lương: 8.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 309

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 399

Mức lương: 3.500.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 829

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/07/2016

Lượt xem: 735

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?