Việc làm tại Hồ Chí Minh

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/04/2017

Lượt xem: 62

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/04/2017

Lượt xem: 33

Mức lương: 4.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2017

Lượt xem: 1054

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/03/2017

Lượt xem: 68

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 97

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 17/02/2017

Lượt xem: 486

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/04/2017

Lượt xem: 205

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 92

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 78

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 89

Mức lương: 4.000.000-6.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/01/2017

Lượt xem: 753

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 117

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 161

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 169

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 31/10/2016

Lượt xem: 282

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 240

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/12/2017

Lượt xem: 350

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/08/2016

Lượt xem: 221

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?