Việc làm tại Hồ Chí Minh

Mức lương: 4.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2017

Lượt xem: 169

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/03/2017

Lượt xem: 41

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 73

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 17/02/2017

Lượt xem: 435

Mức lương: 5.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/02/2017

Lượt xem: 145

seazen jsc

Địa điểm: Hồ Chí Minh,

Đăng tuyển: 73 ngày.

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 68

seazen jsc

Địa điểm: Hồ Chí Minh,

Đăng tuyển: 73 ngày.

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 58

seazen jsc

Địa điểm: Hồ Chí Minh,

Đăng tuyển: 73 ngày.

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 60

Mức lương: 4.000.000-6.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/01/2017

Lượt xem: 714

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 91

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 139

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 152

HAPPY POWER

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ,

Đăng tuyển: 193 ngày.

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 31/10/2016

Lượt xem: 263

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 212

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/12/2017

Lượt xem: 311

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/08/2016

Lượt xem: 200

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 189

Mức lương: 20.000.000-40.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 265

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 25/07/2016

Lượt xem: 5370

Mức lương: 9.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/08/2016

Lượt xem: 442

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?