Việc làm tại Khac

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 523

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 399

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 25/05/2016

Lượt xem: 499

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/05/2016

Lượt xem: 869

Mức lương: 7-10(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/04/2016

Lượt xem: 726

Mức lương: 23.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/03/2016

Lượt xem: 1242

Mức lương: 4.500.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 815

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 09/01/2016

Lượt xem: 2006

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?