Việc làm tại Kiên Giang

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 57

Mức lương: 8.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 228

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 183

Mức lương: 6.600.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 09/09/2016

Lượt xem: 182

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 08/09/2016

Lượt xem: 237

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/08/2016

Lượt xem: 212

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 322

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 554

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 276

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 369

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/07/2016

Lượt xem: 583

Mức lương: 6.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/06/2016

Lượt xem: 889

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 11/06/2016

Lượt xem: 551

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 585

Mức lương: 5.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 687

Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh & XD An Phát

Địa điểm: Kiên Giang,

Đăng tuyển: 319 ngày.

Mức lương: 4.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 757

Mức lương: 4.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 797

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?