Việc làm tại Kiên Giang

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 475

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 76

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 42

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 84

Mức lương: 4.500.000-5.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 580

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 129

Mức lương: 8.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 248

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 207

Mức lương: 6.600.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 09/09/2016

Lượt xem: 206

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 529

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 08/09/2016

Lượt xem: 264

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/08/2016

Lượt xem: 237

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 579

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 306

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 399

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/07/2016

Lượt xem: 605

Mức lương: 6.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/06/2016

Lượt xem: 915

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 11/06/2016

Lượt xem: 573

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?