Việc làm tại Long An

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 14/10/2016

Lượt xem: 225

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 207

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 529

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/08/2016

Lượt xem: 317

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 579

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 14/08/2016

Lượt xem: 844

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/10/2017

Lượt xem: 487

Mức lương: 10.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 27/12/2017

Lượt xem: 472

Mức lương: 6.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 486

Mức lương: 4-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 535

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/06/2016

Lượt xem: 599

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 17/06/2016

Lượt xem: 653

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/05/2016

Lượt xem: 927

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/05/2016

Lượt xem: 545

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2016

Lượt xem: 688

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/05/2016

Lượt xem: 630

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?