Việc làm tại Long An

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 14/10/2016

Lượt xem: 212

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 183

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 322

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/08/2016

Lượt xem: 290

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 554

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 14/08/2016

Lượt xem: 818

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/10/2017

Lượt xem: 457

Mức lương: 10.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 27/12/2017

Lượt xem: 449

Mức lương: 6.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 463

Ong Vang

Địa điểm: Long An,

Đăng tuyển: 298 ngày.

Mức lương: 4-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 515

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/06/2016

Lượt xem: 580

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 17/06/2016

Lượt xem: 622

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/05/2016

Lượt xem: 899

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/05/2016

Lượt xem: 523

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2016

Lượt xem: 671

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/05/2016

Lượt xem: 600

Mức lương: 5.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 733

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?