Việc làm tại Sóc Trăng

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 475

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 76

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 42

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 84

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 129

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/10/2016

Lượt xem: 202

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 05/10/2016

Lượt xem: 214

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 207

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 529

Mức lương: 15.000.000-18.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 296

Mức lương: 15.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 337

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 524

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 502

Mức lương: 4.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 573

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 23/06/2016

Lượt xem: 510

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 13/06/2016

Lượt xem: 570

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/05/2016

Lượt xem: 695

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?