Việc làm tại Sóc Trăng

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 57

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/10/2016

Lượt xem: 183

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 05/10/2016

Lượt xem: 188

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 5.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 183

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

Mức lương: 15.000.000-18.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 266

Mức lương: 15.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 309

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 503

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 477

Mức lương: 4.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 550

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 23/06/2016

Lượt xem: 481

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 13/06/2016

Lượt xem: 543

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/05/2016

Lượt xem: 675

Mức lương: 7-10(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/04/2016

Lượt xem: 702

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/03/2016

Lượt xem: 2946

Mức lương: 5.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 733

Mức lương: 7.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 761

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2016

Lượt xem: 1038

Mức lương: 7.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/02/2016

Lượt xem: 1000

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?