Việc làm tại Trà Vinh

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 78

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/10/2016

Lượt xem: 298

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 350

Mức lương: 6.600.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 09/09/2016

Lượt xem: 206

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 526

Mức lương: 15.000.000-18.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 295

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 398

Mức lương: 15.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 337

Mức lương: 4.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 572

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 25/05/2016

Lượt xem: 499

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/06/2016

Lượt xem: 678

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 09/05/2016

Lượt xem: 604

Mức lương: 5.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 754

Mức lương: 7.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 783

Mức lương: 3.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2016

Lượt xem: 1089

Mức lương: 5.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 1404

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?