Việc làm tại Trà Vinh

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 55

5way aqua pharma co., ltd

Địa điểm: Trà Vinh,

Đăng tuyển: 192 ngày.

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/10/2016

Lượt xem: 275

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 6.600.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 09/09/2016

Lượt xem: 183

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

Mức lương: 15.000.000-18.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 268

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 378

Mức lương: 15.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 310

Mức lương: 4.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 552

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 25/05/2016

Lượt xem: 479

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/06/2016

Lượt xem: 666

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 09/05/2016

Lượt xem: 588

Mức lương: 5.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 734

Mức lương: 7.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 763

Mức lương: 3.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2016

Lượt xem: 1063

Mức lương: 5.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 1383

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?