Việc làm tại Vĩnh Long

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/04/2017

Lượt xem: 22

Mức lương: 2.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 55

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 130

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 79

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2016

Lượt xem: 230

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/09/2016

Lượt xem: 291

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 183

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 274

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 529

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 399

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/08/2016

Lượt xem: 323

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 579

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/08/2016

Lượt xem: 747

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/07/2016

Lượt xem: 460

Mức lương: 8.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/06/2016

Lượt xem: 551

Mức lương: 4.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/08/2016

Lượt xem: 722

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 17/06/2016

Lượt xem: 653

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?