Việc làm tại Vĩnh Long

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 57

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 53

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2016

Lượt xem: 198

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/09/2016

Lượt xem: 246

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 159

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 249

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 376

công ty tnhh mtv sinh học phú sĩ

Địa điểm: Vĩnh Long,

Đăng tuyển: 239 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/08/2016

Lượt xem: 304

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 554

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/08/2016

Lượt xem: 723

Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới

Địa điểm: Vĩnh Long,

Đăng tuyển: 283 ngày.

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/07/2016

Lượt xem: 438

Mức lương: 8.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/06/2016

Lượt xem: 531

Mức lương: 4.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/08/2016

Lượt xem: 696

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 17/06/2016

Lượt xem: 622

Mức lương: 5.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 04/06/2016

Lượt xem: 618

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/05/2016

Lượt xem: 523

Mức lương: 4-7(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 631

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 22/04/2016

Lượt xem: 662

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?