Việc làm ngành Bán hàng

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 130

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 97

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 91

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 55

Mức lương: 3.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 101

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 195

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 67

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 290

CÔNG TY CỔ PHẦN AN KHÁNH

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 39 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 354

CÔNG TY CỔ PHẦN AN KHÁNH

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 39 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 76

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 51

DNTN THÀNH ĐẠT

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 46 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 17/02/2017

Lượt xem: 365

Mức lương: 3.500.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 139

CÔNG TY TNHH MTV SXTM GIA ĐẠT

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 35

CÔNG TNHH ORGANICUS

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 60

CÔNG TNHH ORGANICUS

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 419

CÔNG TNHH ORGANICUS

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 56

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 13/02/2017

Lượt xem: 105

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 83

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 138

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?