Việc làm ngành Bán hàng kỹ thuật

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 157

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 11

Mức lương: 3-(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/09/2016

Lượt xem: 130

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/09/2016

Lượt xem: 373

Mức lương: 15.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 310

Mức lương: 5.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 978

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/08/2016

Lượt xem: 723

Mức lương: -10-12(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/05/2016

Lượt xem: 499

Mức lương: 5.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 687

Mức lương: 5.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 924

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 344

Công ty TNHH ABM

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 390 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2016

Lượt xem: 955

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/02/2016

Lượt xem: 784

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2016

Lượt xem: 1291

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/12/2015

Lượt xem: 1396

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/12/2015

Lượt xem: 6479

Mức lương: 5.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 1383

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 2078

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 2161

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?