Việc làm ngành Bán lẻ/Bán sỉ

Mức lương: 3-(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/09/2016

Lượt xem: 128

đông dược thiên phúc

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 190 ngày.

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 31/10/2016

Lượt xem: 230

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 187

Mức lương: 6.600.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 09/09/2016

Lượt xem: 182

Mức lương: 8.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 09/09/2016

Lượt xem: 532

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/09/2016

Lượt xem: 358

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/09/2016

Lượt xem: 371

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 22/08/2016

Lượt xem: 504

Mức lương: 5-9(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 263

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 376

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 554

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/08/2016

Lượt xem: 723

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 369

Mức lương: 6.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/06/2016

Lượt xem: 889

Mức lương: 5.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 733

Mức lương: 7.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 761

CÔNG TY TNHH NGÔ PHONG

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 406 ngày.

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2016

Lượt xem: 4891

CÔNG TY TNHH NGÔ PHONG

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 406 ngày.

Mức lương: 3.500.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/03/2016

Lượt xem: 809

Mức lương: 4.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/03/2016

Lượt xem: 856

LOTTE XYLITOL

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 418 ngày.

Mức lương: 4.000.000-8.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/02/2016

Lượt xem: 1053

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?