Việc làm ngành Bảo hiểm

the dariu foundation

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 195 ngày.

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 26/09/2016

Lượt xem: 190

the dariu foundation

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 209 ngày.

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 26/09/2016

Lượt xem: 212

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/09/2016

Lượt xem: 899

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 26/08/2016

Lượt xem: 793

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 554

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 23/07/2016

Lượt xem: 399

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2016

Lượt xem: 1705

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/06/2016

Lượt xem: 773

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 03/06/2016

Lượt xem: 2015

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/05/2016

Lượt xem: 704

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/05/2016

Lượt xem: 619

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2016

Lượt xem: 1038

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2016

Lượt xem: 2400

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 27/12/2015

Lượt xem: 1793

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 2078

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?