Việc làm ngành Bảo vệ/Vệ sĩ

cty bas

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 35 ngày.

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 242

seazen jsc

Địa điểm: Hồ Chí Minh,

Đăng tuyển: 75 ngày.

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 69

seazen jsc

Địa điểm: Hồ Chí Minh,

Đăng tuyển: 75 ngày.

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 61

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/01/2017

Lượt xem: 572

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 91

Mức lương: 3.800.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 120

Mức lương: 3.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/04/2017

Lượt xem: 7919

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 249

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 1384

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 212

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/12/2017

Lượt xem: 314

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 191

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/08/2016

Lượt xem: 292

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 14/05/2016

Lượt xem: 732

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?