Việc làm ngành Cấp quản lý điều hành

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 167

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 131

Mức lương: 10.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/03/2017

Lượt xem: 125

CÔNG TY TNHH KING GROUP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 40 ngày.

Mức lương: 3.400.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 71

Mức lương: 7.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 314

Mức lương: 15.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 309

Mức lương: 5.000.000-5.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 568

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 23/06/2016

Lượt xem: 488

Mức lương: 12.000.000-40.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 25/05/2016

Lượt xem: 878

Mức lương: 7.000.000-14.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/05/2016

Lượt xem: 730

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/05/2016

Lượt xem: 689

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 07/05/2016

Lượt xem: 621

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 08/05/2016

Lượt xem: 922

Mức lương: 7.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 761

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2016

Lượt xem: 1992

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 27/12/2015

Lượt xem: 1793

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 2159

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?