Việc làm ngành Cơ khí

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 23/03/2017

Lượt xem: 21

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 23/03/2017

Lượt xem: 21

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 23/03/2017

Lượt xem: 35

CÔNG TY TNHH SẤU CON

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 39 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 257

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 09/09/2016

Lượt xem: 825

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/09/2016

Lượt xem: 202

Mức lương: 12.000.000-18.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 272

Mức lương: 20.000.000-40.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 267

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 14/08/2016

Lượt xem: 299

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 17/08/2016

Lượt xem: 622

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 17/06/2016

Lượt xem: 1893

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2016

Lượt xem: 1706

Công ty quang cao Sơn Tùng

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 300 ngày.

Mức lương: 4.500.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 506

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 03/06/2016

Lượt xem: 2015

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 23/06/2016

Lượt xem: 530

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 27/05/2016

Lượt xem: 1646

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/05/2016

Lượt xem: 1686

Công ty quang cao Sơn Tùng

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 328 ngày.

Mức lương: 4.500.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 535

CÔNG TY TNHH NHỰA MIỀN TÂY

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 167 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/10/2016

Lượt xem: 936

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/05/2016

Lượt xem: 623

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?