Việc làm ngành Dịch vụ khách hàng

Mức lương: 4.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2017

Lượt xem: 193

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 330

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 660

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/03/2017

Lượt xem: 180

Mức lương: 7-10(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 115

công ty tnhh mtv ivivu.com

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 27 ngày.

Mức lương: 6-10(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 164

Mức lương: 4.000.000-6.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/01/2017

Lượt xem: 714

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/01/2017

Lượt xem: 728

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/09/2016

Lượt xem: 248

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/10/2016

Lượt xem: 268

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 09/10/2016

Lượt xem: 171

the dariu foundation

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 197 ngày.

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 26/09/2016

Lượt xem: 193

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 160

khu du lịch xẻo nhum

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 200 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 156

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 189

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 201 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/10/2016

Lượt xem: 274

Mức lương: 8.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 230

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/09/2016

Lượt xem: 202

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2016

Lượt xem: 422

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?