Việc làm ngành Điện / Điện tử

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/03/2017

Lượt xem: 216

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/03/2017

Lượt xem: 412

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 63

CÔNG TY TNHH SẤU CON

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 39 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 52

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/01/2017

Lượt xem: 782

công ty tnhh mtv phúc gia

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 116 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 290

công ty tnhh mtv phúc gia

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 116 ngày.

Mức lương: 5.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 209

Mức lương: 3.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/04/2017

Lượt xem: 7919

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 14/10/2016

Lượt xem: 239

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/09/2016

Lượt xem: 260

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 139

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 153

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 1384

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/09/2016

Lượt xem: 373

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 403

Mức lương: 3.500.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/08/2016

Lượt xem: 1050

Mức lương: 12.000.000-18.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 272

Mức lương: 20.000.000-40.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 267

Mức lương: 4-7(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 388

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 372

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?