Việc làm ngành Du lịch/khách sạn

công ty tnhh mtv ivivu.com

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 25 ngày.

Mức lương: 6-10(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 157

Vietravel

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 76 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2017

Lượt xem: 519

công ty tnhh đại danh

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 109 ngày.

Mức lương: 2.000.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 95

Mức lương: 2.500.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 98

công ty tnhh đại danh

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 109 ngày.

Mức lương: 2.500.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 95

công ty tnhh đại danh

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 109 ngày.

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 81

công ty tnhh đại danh

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 109 ngày.

Mức lương: 2.500.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 88

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 99

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/10/2016

Lượt xem: 256

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 1382

Mức lương: 8.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 228

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 04/09/2016

Lượt xem: 190

Mức lương: 5.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 978

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 276

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 369

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 03/06/2016

Lượt xem: 2015

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 585

Mức lương: 15.000.000-18.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 913

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/05/2016

Lượt xem: 705

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?