Việc làm ngành Dược Phẩm/Công nghệ sinh học

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 53

công ty tnhh tm & dp phúc tường

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 29 ngày.

Mức lương: 3-4(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 85

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 13/02/2017

Lượt xem: 253

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 13/02/2017

Lượt xem: 84

5way aqua pharma co., ltd

Địa điểm: Trà Vinh,

Đăng tuyển: 190 ngày.

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/10/2016

Lượt xem: 275

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 13/10/2016

Lượt xem: 177

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 187

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/09/2016

Lượt xem: 358

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/08/2016

Lượt xem: 200

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 257

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/07/2016

Lượt xem: 583

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 11/06/2016

Lượt xem: 551

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?