Việc làm ngành Hành chánh/Thư ký

Mức lương: 4.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2017

Lượt xem: 193

CÔNG TY VIACIMEX

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 7 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 1016

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/03/2017

Lượt xem: 365

y khoa vạn phước cửu long

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 42 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/02/2017

Lượt xem: 183

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/11/2016

Lượt xem: 217

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/10/2016

Lượt xem: 258

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/10/2016

Lượt xem: 321

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 09/09/2016

Lượt xem: 825

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/09/2016

Lượt xem: 1514

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 266

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 19/08/2016

Lượt xem: 826

Mức lương: 3.500.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/08/2016

Lượt xem: 1050

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 26/08/2016

Lượt xem: 1025

nhóc

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 247 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 07/08/2016

Lượt xem: 1913

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 25/07/2016

Lượt xem: 5370

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/05/2016

Lượt xem: 690

Mức lương: 3.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 22/04/2016

Lượt xem: 2689

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2016

Lượt xem: 961

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 09/05/2016

Lượt xem: 729

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/03/2016

Lượt xem: 837

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?