Việc làm ngành Kế toán

Mức lương: 4.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2017

Lượt xem: 193

DNTN CÔNG LẬP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 6 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 232

DNTN CÔNG LẬP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 6 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 279

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 272

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/03/2017

Lượt xem: 382

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/03/2017

Lượt xem: 150

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 114

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 91

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 152

công ty tnhh taekwang vina cần thơ

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 38 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 254

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 108

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 196

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 366

CÔNG TY TNHH KING GROUP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 42 ngày.

Mức lương: 3.400.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 72

CÔNG TY TNHH KING GROUP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 42 ngày.

Mức lương: 3.400.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 71

Mức lương: 3.500.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 429

Mức lương: 6.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 39

Mức lương: 3.500.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 139

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 25/02/2017

Lượt xem: 108

CÔNG TY TNHH MTV SXTM GIA ĐẠT

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 46

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?