Việc làm ngành Kho vận

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 143

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 12/01/2017

Lượt xem: 518

Mức lương: 4.000.000-6.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/01/2017

Lượt xem: 714

Mức lương: 3.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/04/2017

Lượt xem: 7919

cty vinaigrette

Địa điểm: ĐBSCL,

Đăng tuyển: 159 ngày.

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 22/10/2016

Lượt xem: 407

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/10/2016

Lượt xem: 258

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/09/2016

Lượt xem: 900

tân á đại thành cần thơ

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 210 ngày.

Mức lương: 4.000.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/08/2016

Lượt xem: 669

công ty cổ phần iev việt nam

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 235 ngày.

Mức lương: 4-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 490

Mức lương: 3.500.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/08/2016

Lượt xem: 1050

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/08/2016

Lượt xem: 1169

tân á đại thành cần thơ

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 229 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/08/2016

Lượt xem: 540

Mức lương: 3.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 22/07/2016

Lượt xem: 1894

Mức lương: 3.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/07/2016

Lượt xem: 1300

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 08/07/2016

Lượt xem: 3935

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/10/2017

Lượt xem: 458

Mức lương: 10.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 27/12/2017

Lượt xem: 449

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 01/07/2016

Lượt xem: 1855

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/06/2016

Lượt xem: 1232

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/07/2016

Lượt xem: 714

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?