Việc làm ngành Kiểm toán

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 16

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 14/10/2016

Lượt xem: 160

tân á đại thành cần thơ

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 200 ngày.

Mức lương: 4.000.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 276

Mức lương: 5.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/08/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: 7.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 11/09/2016

Lượt xem: 343

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/09/2016

Lượt xem: 225

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 204

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/08/2016

Lượt xem: 199

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/07/2016

Lượt xem: 306

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 25/07/2016

Lượt xem: 5370

Mức lương: 5.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 978

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 05/08/2016

Lượt xem: 347

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 06/08/2016

Lượt xem: 252

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/07/2016

Lượt xem: 401

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 23/06/2016

Lượt xem: 481

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 27/05/2016

Lượt xem: 1646

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 13/05/2016

Lượt xem: 1768

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 14/04/2016

Lượt xem: 1076

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/04/2016

Lượt xem: 3127

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 1101

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?