Việc làm ngành Lao động phổ thông

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 1

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/03/2017

Lượt xem: 363

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/03/2017

Lượt xem: 452

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 182

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 65

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/03/2017

Lượt xem: 45

Mức lương: 3.500.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 14/03/2017

Lượt xem: 691

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 80

CÔNG TY TNHH SẤU CON

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 39 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 94

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 73

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 243

Mức lương: 3.500.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 63

Mức lương: 3.500.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 71

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 69

Mức lương: 5.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/02/2017

Lượt xem: 145

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2017

Lượt xem: 449

KHÁCH SẠN QuỐC TRUNG

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 81 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 13/01/2017

Lượt xem: 466

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 12/01/2017

Lượt xem: 537

Mức lương: 4.000.000-6.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/01/2017

Lượt xem: 714

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/01/2017

Lượt xem: 782

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?