Việc làm ngành Marketing

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 65

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 51

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/12/2016

Lượt xem: 3153

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/10/2016

Lượt xem: 328

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/10/2016

Lượt xem: 258

Mức lương: 3-(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/09/2016

Lượt xem: 130

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 189

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 1384

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 09/09/2016

Lượt xem: 825

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/09/2016

Lượt xem: 900

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/09/2016

Lượt xem: 308

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 22/08/2016

Lượt xem: 504

Mức lương: 7.000.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 317

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 08/09/2016

Lượt xem: 235

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 499

công ty tnhh tm dv đức vạn thành

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 237 ngày.

Mức lương: 8.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 235

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/08/2016

Lượt xem: 1169

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 22/08/2016

Lượt xem: 626

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 275

Mức lương: 5.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 978

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?