Việc làm ngành Mới tốt nghiệp

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/03/2017

Lượt xem: 234

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/01/2017

Lượt xem: 728

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/12/2016

Lượt xem: 3153

Mức lương: 3-(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/09/2016

Lượt xem: 130

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/09/2016

Lượt xem: 260

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 139

công ty tnhh mtv prudential finance

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 197 ngày.

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 192

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/08/2016

Lượt xem: 258

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 22/08/2016

Lượt xem: 504

công ty cổ phần iev việt nam

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 235 ngày.

Mức lương: 4-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 490

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 372

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 554

Mức lương: 5.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 978

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 1531

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 585

Mức lương: 15.000.000-18.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 914

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2016

Lượt xem: 672

Mức lương: 6.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/05/2016

Lượt xem: 797

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?