Việc làm ngành Ngân hàng

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/12/2016

Lượt xem: 3153

công ty tnhh mtv prudential finance

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 197 ngày.

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 192

the dariu foundation

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 197 ngày.

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 26/09/2016

Lượt xem: 193

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

the dariu foundation

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 211 ngày.

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 26/09/2016

Lượt xem: 212

Mức lương: 7.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 209

công ty TNHH tài chính Prudentail.

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 216 ngày.

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 213

Mức lương: 5.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/08/2016

Lượt xem: 352

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 19/09/2016

Lượt xem: 703

Mức lương: 7.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 11/09/2016

Lượt xem: 344

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 230 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 17/08/2016

Lượt xem: 295

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 295

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 14/08/2016

Lượt xem: 262

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 22/08/2016

Lượt xem: 252

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/07/2016

Lượt xem: 308

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 554

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 14/08/2016

Lượt xem: 821

Mức lương: 5.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 978

Mức lương: 5-7(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 258

Mức lương: 5-7(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 281

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?