Việc làm ngành Nhân sự

y khoa vạn phước cửu long

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 24 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 13/03/2017

Lượt xem: 213

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 269

Mức lương: 3.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 285

Mức lương: 5.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/08/2016

Lượt xem: 351

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 26/08/2016

Lượt xem: 793

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 516

Mức lương: 25.000.000-40.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 14/10/2016

Lượt xem: 336

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 08/09/2016

Lượt xem: 237

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 04/09/2016

Lượt xem: 190

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 26/08/2016

Lượt xem: 1023

nhóc

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 245 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 07/08/2016

Lượt xem: 1911

dai an loi

Địa điểm: Đồng Tháp,

Đăng tuyển: 261 ngày.

Mức lương: 12-20(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/08/2016

Lượt xem: 404

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 08/07/2016

Lượt xem: 3934

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 01/07/2016

Lượt xem: 1854

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/06/2016

Lượt xem: 1231

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 17/06/2016

Lượt xem: 1893

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2016

Lượt xem: 1705

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 03/06/2016

Lượt xem: 2015

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 485

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 25/08/2016

Lượt xem: 2738

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?