Việc làm ngành Sản Xuất

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 85

Mức lương: 4.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 63

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 291

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 19/08/2016

Lượt xem: 825

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/09/2016

Lượt xem: 505

Mức lương: 3.500.000-20.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/08/2016

Lượt xem: 1050

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/08/2016

Lượt xem: 1169

Mức lương: 10.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 27/12/2017

Lượt xem: 449

Mức lương: 6.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 463

Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới

Địa điểm: Vĩnh Long,

Đăng tuyển: 283 ngày.

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/07/2016

Lượt xem: 438

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/07/2016

Lượt xem: 714

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 17/06/2016

Lượt xem: 1893

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2016

Lượt xem: 1705

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/07/2016

Lượt xem: 607

CÔNG TY THÉP TÂY ĐÔ

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 307 ngày.

Mức lương: 4-5(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/05/2016

Lượt xem: 521

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 27/05/2016

Lượt xem: 1646

Mức lương: 3.500.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/05/2016

Lượt xem: 1686

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/05/2016

Lượt xem: 660

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/05/2016

Lượt xem: 597

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 752

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?