Việc làm ngành Tài chính/Đầu tư

CÔNG TY TNHH KING GROUP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 42 ngày.

Mức lương: 3.400.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 72

CÔNG TY TNHH KING GROUP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 42 ngày.

Mức lương: 3.400.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 71

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 14/10/2016

Lượt xem: 160

công ty tnhh mtv prudential finance

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 197 ngày.

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 192

Mức lương: 6.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 331

Mức lương: 5.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/08/2016

Lượt xem: 352

Mức lương: 6.000.000-14.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 224

aia exchange

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 224 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 235

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 295

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/08/2016

Lượt xem: 554

Mức lương: 5-7(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 258

Mức lương: 5-7(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 281

Mức lương: 5-7(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 272

Mức lương: 5-7(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 220

Mức lương: 5-7(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 243

Mức lương: 6-7(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 232

Mức lương: 5-7(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 240

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/07/2016

Lượt xem: 403

Mức lương: 8.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/06/2016

Lượt xem: 532

Cong ty tai chinh prudential

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 299 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/06/2016

Lượt xem: 1148

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?