Việc làm ngành Thời vụ/Hợp đồng ngắn hạn

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/01/2017

Lượt xem: 782

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/01/2017

Lượt xem: 728

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2017

Lượt xem: 1172

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 04/12/2016

Lượt xem: 122

Mức lương: 4.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/08/2016

Lượt xem: 316

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/12/2017

Lượt xem: 314

Mức lương: 5.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 411

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 454

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 25/08/2016

Lượt xem: 2738

Mức lương: 1.000.000-2.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/03/2016

Lượt xem: 1741

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 1738

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 1256

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?