Việc làm ngành Thực phẩm Đồ uống

Mức lương: 4.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 144

CÔNG TY CỔ PHẦN DONA

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 49 ngày.

Mức lương: 3.000.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 14/02/2017

Lượt xem: 276

CÔNG TY CỔ PHẦN DONA

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 49 ngày.

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 14/02/2017

Lượt xem: 61

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/12/2017

Lượt xem: 314

Mức lương: 5-9(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/08/2016

Lượt xem: 263

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 04/09/2016

Lượt xem: 190

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 26/08/2016

Lượt xem: 256

Cá Nhân

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 264 ngày.

Mức lương: 1.500.000-2.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/07/2016

Lượt xem: 332

Mức lương: 5.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 411

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 22/07/2016

Lượt xem: 729

Cà Phê Phương Trang

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 292 ngày.

Mức lương: 1.800.000-1.900.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 583

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/06/2016

Lượt xem: 1170

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 12/06/2016

Lượt xem: 546

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 12/06/2016

Lượt xem: 615

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 25/08/2016

Lượt xem: 2738

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 01/05/2016

Lượt xem: 984

Mức lương: 23.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/03/2016

Lượt xem: 1220

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/02/2016

Lượt xem: 1446

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2015

Lượt xem: 1325

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?