Việc làm ngành Vận chuyển/Giao nhận

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 06/01/2017

Lượt xem: 495

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/09/2016

Lượt xem: 506

công ty tnhh mtv cô thương

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 220 ngày.

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 318

Mức lương: 8.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 295

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 22/08/2016

Lượt xem: 250

DNTN nước đá đại việt

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 264 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 26/07/2019

Lượt xem: 323

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/10/2017

Lượt xem: 457

Mức lương: 10.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 27/12/2017

Lượt xem: 449

Mức lương: 6.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 463

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 20/07/2016

Lượt xem: 508

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/07/2016

Lượt xem: 714

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 839

Công ty TNHH MTV Phúc Gia

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 296 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/06/2016

Lượt xem: 841

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/07/2016

Lượt xem: 607

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/06/2016

Lượt xem: 580

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 879

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/05/2016

Lượt xem: 752

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/05/2016

Lượt xem: 670

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 08/05/2016

Lượt xem: 812

Mức lương: 3.500.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 1802

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?