Việc làm ngành Y tế/Chăm sóc sức khỏe

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/11/2016

Lượt xem: 216

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 04/11/2016

Lượt xem: 124

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 08/10/2016

Lượt xem: 195

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/10/2016

Lượt xem: 165

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/09/2016

Lượt xem: 358

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/08/2016

Lượt xem: 200

Mức lương: 3.500.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 05/08/2016

Lượt xem: 1169

công ty cổ phần mdlab sài gòn

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 255 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/07/2016

Lượt xem: 272

Mức lương: 3.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 22/07/2016

Lượt xem: 1893

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 27/07/2016

Lượt xem: 349

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/07/2016

Lượt xem: 583

HAPPY POWER

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 297 ngày.

Mức lương: -3.500.000-6.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/12/2016

Lượt xem: 1041

NHA KHOA NGỌC LAN

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 326 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/06/2016

Lượt xem: 8878

NHA KHOA NGỌC LAN

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 326 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/06/2016

Lượt xem: 1601

Công ty TNHH MTV UNITED HEATHCARE

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 340 ngày.

Mức lương: 5-8(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/05/2016

Lượt xem: 616

Mức lương: 7.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/02/2016

Lượt xem: 954

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/02/2016

Lượt xem: 1084

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2016

Lượt xem: 1381

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?