Việc làm của nhà tuyển dụng hàng đầu.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 249

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 1012

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 994

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 926

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/09/2016

Lượt xem: 895

Mức lương: 12.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/06/2016

Lượt xem: 871

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/06/2016

Lượt xem: 934

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/02/2016

Lượt xem: 784

X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?