Việc làm của nhà tuyển dụng hàng đầu.

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/06/2016

Lượt xem: 1170

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/06/2016

Lượt xem: 1431

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 12/06/2016

Lượt xem: 545

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/02/2016

Lượt xem: 914

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/02/2016

Lượt xem: 1097

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/02/2016

Lượt xem: 1467

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/02/2016

Lượt xem: 1444

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2016

Lượt xem: 1381

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2016

Lượt xem: 1291

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 1001

X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?