Việc làm mới nhất

Mức lương: 3.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/05/2017

Lượt xem: 9045

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 05/05/2017

Lượt xem: 1

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 05/05/2017

Lượt xem: 2

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM NGHĨA T&N

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: hôm nay

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 05/05/2017

Lượt xem: 6

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/05/2017

Lượt xem: 15

công ty bảo vệ sông hậu

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 1 ngày.

Mức lương: 3.600.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/05/2017

Lượt xem: 4

công ty bảo vệ sông hậu

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 1 ngày.

Mức lương: 3.600.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/05/2017

Lượt xem: 2

công ty bảo vệ sông hậu

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 1 ngày.

Mức lương: 3.600.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/05/2017

Lượt xem: 5

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/05/2017

Lượt xem: 6

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 17

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 20

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 10

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 8

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 7

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 7

Mức lương: 5.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 6

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 16

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 18

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 12

CÔNG TY TNHH MTV SX TM TH HOA NAM

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 2 ngày.

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 29

CÔNG TY TNHH MTV SX TM TH HOA NAM

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 2 ngày.

Mức lương: 3.000.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 17

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 10

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 6

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 6

CÔNG TY TNHH AN TÙNG

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 2 ngày.

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 18

CÔNG TY CP TM DV ĐẠI KHÁNH

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 2 ngày.

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 03/05/2017

Lượt xem: 18

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/05/2017

Lượt xem: 28

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/05/2017

Lượt xem: 48

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/05/2017

Lượt xem: 16

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 44

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?