Việc làm mới nhất

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 1

CÔNG TY TNHH TM - DV HÓA NÔNG TRUNG NHẬT

Địa điểm: ĐBSCL,

Đăng tuyển: hôm nay

Mức lương: 4.500.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 7

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 157

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 143

Mức lương: 3.500.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/04/2017

Lượt xem: 7919

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 11

Mức lương: 4.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2017

Lượt xem: 193

Mức lương: 4.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 343

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 121

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/03/2017

Lượt xem: 363

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/03/2017

Lượt xem: 452

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 143

DNTN CÔNG LẬP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 6 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 232

DNTN CÔNG LẬP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 6 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 279

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 330

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 65

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 149

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 130

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 177

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 139

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 97

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 114

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 88

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 231

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 272

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/03/2017

Lượt xem: 306

CÔNG TY VIACIMEX

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 7 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 1016

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/03/2017

Lượt xem: 382

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 660

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 182

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?