Việc làm mới nhất

Mức lương: 4.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 35

Mức lương: 4.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/06/2017

Lượt xem: 1054

Mức lương: 3.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 24

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/04/2017

Lượt xem: 22

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/04/2017

Lượt xem: 253

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/04/2017

Lượt xem: 37

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/04/2017

Lượt xem: 32

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 475

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 76

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 42

Mức lương: 3.000-10.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 84

Mức lương: 6.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/04/2017

Lượt xem: 296

Mức lương: 2.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 55

Mức lương: 3.500.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 829

Mức lương: 3.500.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 19/04/2017

Lượt xem: 162

Mức lương: 3.500.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 19/04/2017

Lượt xem: 185

Mức lương: 3.500.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 19/04/2017

Lượt xem: 196

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/04/2017

Lượt xem: 128

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 18/04/2017

Lượt xem: 411

Mức lương: 5.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 17/04/2017

Lượt xem: 459

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 18/04/2017

Lượt xem: 96

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/04/2017

Lượt xem: 62

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/04/2017

Lượt xem: 33

Mức lương: 4.500.000-5.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 580

Mức lương: 4.500.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/04/2017

Lượt xem: 298

Mức lương: 3.500.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/04/2017

Lượt xem: 184

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/04/2017

Lượt xem: 291

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/04/2017

Lượt xem: 343

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?