Việc làm mới nhất

Mức lương: 7-10(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 303

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 06/04/2017

Lượt xem: 573

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 06/04/2017

Lượt xem: 172

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 06/04/2017

Lượt xem: 197

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 07/04/2017

Lượt xem: 200

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/04/2017

Lượt xem: 103

Mức lương: 3.300.000-3.700.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 446

Mức lương: 3.500.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/04/2017

Lượt xem: 278

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 06/04/2017

Lượt xem: 137

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 06/04/2017

Lượt xem: 190

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 262

Mức lương: 4.500.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 339

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 425

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 374

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 04/04/2017

Lượt xem: 87

Mức lương: 4.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 454

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 169

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/03/2017

Lượt xem: 424

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/03/2017

Lượt xem: 797

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 177

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 295

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 358

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 404

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/04/2017

Lượt xem: 128

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 196

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 166

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 212

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 181

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 135

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 29/03/2017

Lượt xem: 159

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?