Việc làm mới nhất

công ty tnhh mtv ivivu.com

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 27 ngày.

Mức lương: 6-10(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 164

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 55

công ty tnhh tm & dp phúc tường

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 31 ngày.

Mức lương: 3-4(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 86

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 02/03/2017

Lượt xem: 395

Mức lương: 3.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 101

cty bas

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 35 ngày.

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 242

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 195

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 67

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 152

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 192

công ty tnhh taekwang vina cần thơ

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 38 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 254

công ty tnhh taekwang vina cần thơ

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 38 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 100

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 1057

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 108

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 196

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 290

Mức lương: 4.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 144

CÔNG TY CỔ PHẦN AN KHÁNH

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 39 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 354

CÔNG TY CỔ PHẦN AN KHÁNH

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 39 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 76

CÔNG TY TNHH SẤU CON

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 39 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 94

CÔNG TY TNHH SẤU CON

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 39 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 52

CÔNG TY TNHH SẤU CON

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 39 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 257

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 73

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 243

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 366

y khoa vạn phước cửu long

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 42 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/02/2017

Lượt xem: 183

CÔNG TY TNHH KING GROUP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 42 ngày.

Mức lương: 3.400.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 72

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 51

CÔNG TY TNHH KING GROUP

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 42 ngày.

Mức lương: 3.400.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 21/02/2017

Lượt xem: 71

DNTN THÀNH ĐẠT

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 43 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 17/02/2017

Lượt xem: 350

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?