Việc làm mới nhất

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/03/2017

Lượt xem: 370

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 1086

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/03/2017

Lượt xem: 433

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 836

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 225

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 27/03/2017

Lượt xem: 219

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/03/2017

Lượt xem: 201

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/03/2017

Lượt xem: 242

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/03/2017

Lượt xem: 188

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/03/2017

Lượt xem: 433

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/03/2017

Lượt xem: 67

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 23/03/2017

Lượt xem: 200

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 23/03/2017

Lượt xem: 276

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 23/03/2017

Lượt xem: 77

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 23/03/2017

Lượt xem: 65

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 23/03/2017

Lượt xem: 43

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 23/03/2017

Lượt xem: 39

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 49

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 107

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 30/03/2017

Lượt xem: 465

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 30/04/2017

Lượt xem: 139

Mức lương: 20.000.000-40.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 20/03/2017

Lượt xem: 176

Mức lương: 10.000.000-12.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 16/03/2017

Lượt xem: 165

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/03/2017

Lượt xem: 66

Mức lương: 6.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 14/03/2017

Lượt xem: 146

Mức lương: 3.500.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 14/03/2017

Lượt xem: 819

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 11/03/2017

Lượt xem: 268

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 141

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 90

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 91

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?