Việc làm mới nhất

DNTN THÀNH ĐẠT

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 46 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 17/02/2017

Lượt xem: 365

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 17/02/2017

Lượt xem: 435

Mức lương: 3.500.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 429

Mức lương: 7.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 82

Mức lương: 7.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 425

Mức lương: 6.000.000-9.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 16/02/2017

Lượt xem: 39

Mức lương: 3.500.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 63

Mức lương: 3.500.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 139

Mức lương: 3.500.000-4.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 71

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 25/02/2017

Lượt xem: 108

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 25/02/2017

Lượt xem: 282

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 69

CÔNG TY TNHH MTV SXTM GIA ĐẠT

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 356

CÔNG TY TNHH MTV SXTM GIA ĐẠT

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 46

CÔNG TY TNHH MTV SXTM GIA ĐẠT

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 35

CÔNG TNHH ORGANICUS

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 60

CÔNG TNHH ORGANICUS

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 419

CÔNG TNHH ORGANICUS

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 48 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 15/02/2017

Lượt xem: 56

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 138

CÔNG TY CỔ PHẦN DONA

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 49 ngày.

Mức lương: 3.000.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 14/02/2017

Lượt xem: 276

CÔNG TY CỔ PHẦN DONA

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 49 ngày.

Mức lương: 6.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 14/02/2017

Lượt xem: 61

CÔNG TY TUẤN DUY

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 49 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 14/02/2017

Lượt xem: 184

CÔNG TY TUẤN DUY

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 49 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 44

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 13/02/2017

Lượt xem: 254

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 13/02/2017

Lượt xem: 84

Mức lương: 5.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/02/2017

Lượt xem: 145

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 13/02/2017

Lượt xem: 105

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 83

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2017

Lượt xem: 449

seazen jsc

Địa điểm: Hồ Chí Minh,

Đăng tuyển: 75 ngày.

Mức lương: 5.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 69

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?