Việc làm mới nhất

seazen jsc

Địa điểm: Hồ Chí Minh,

Đăng tuyển: 75 ngày.

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 58

seazen jsc

Địa điểm: Hồ Chí Minh,

Đăng tuyển: 75 ngày.

Mức lương: 10.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 61

Vietravel

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 78 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 01/03/2017

Lượt xem: 192

Vietravel

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 78 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2017

Lượt xem: 519

KHÁCH SẠN QuỐC TRUNG

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 81 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 13/01/2017

Lượt xem: 466

Mức lương: 6.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 13/01/2017

Lượt xem: 72

Mức lương: 3.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 31/01/2017

Lượt xem: 92

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 12/01/2017

Lượt xem: 518

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 12/01/2017

Lượt xem: 537

Mức lương: 4.000.000-6.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 18/01/2017

Lượt xem: 714

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/01/2017

Lượt xem: 572

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 10/01/2017

Lượt xem: 782

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 06/01/2017

Lượt xem: 496

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2017

Lượt xem: 1172

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 06/01/2017

Lượt xem: 728

Mức lương: 3.800.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 120

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/12/2016

Lượt xem: 450

Mức lương: 7.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/12/2016

Lượt xem: 561

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/01/2017

Lượt xem: 352

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/12/2016

Lượt xem: 3153

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 100

công ty tnhh đại danh

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 111 ngày.

Mức lương: 3.000.000-4.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 81

công ty tnhh đại danh

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 111 ngày.

Mức lương: 2.500.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 89

công ty tnhh đại danh

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 111 ngày.

Mức lương: 2.500.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 96

Mức lương: 2.500.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 99

công ty tnhh đại danh

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 111 ngày.

Mức lương: 2.000.000-3.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 95

Mức lương: 4.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2017

Lượt xem: 91

công ty tnhh mtv phúc gia

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 116 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 290

công ty tnhh mtv phúc gia

Địa điểm: Cần Thơ,

Đăng tuyển: 116 ngày.

Mức lương: 5.000.000-(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 31/12/2016

Lượt xem: 209

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 04/12/2016

Lượt xem: 122

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?