Việc làm mới nhất

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 141

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 90

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 91

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 116

Mức lương: 4.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 94

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nữ

Hết hạn: 10/03/2017

Lượt xem: 102

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 13/03/2017

Lượt xem: 243

Mức lương: 6-10(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 189

Mức lương: 3-5(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 78

Mức lương: 3-4(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 113

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 02/03/2017

Lượt xem: 429

Mức lương: 3.000.000-15.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/03/2017

Lượt xem: 136

Mức lương: 3.000.000-5.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 01/05/2017

Lượt xem: 263

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 215

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 94

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 177

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 213

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 285

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 128

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/03/2017

Lượt xem: 1101

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 129

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 220

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 312

Mức lương: 4.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 169

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 375

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 92

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 126

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 81

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam

Hết hạn: 24/02/2017

Lượt xem: 279

Mức lương: 5.000.000-7.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 28/02/2017

Lượt xem: 96

  • Ngành nghề
  • Địa điểm
X
tuyendungcantho.com.vn
Bạn cần tư vấn?